Data posiedzenia:
2022-05-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Zakładu Komunalnego w 2021 r.
2. Sprawy bieżące


Uwagi: