Data posiedzenia:
2022-06-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo i ZS Tulce za 2021 r.

Uwagi: