Data posiedzenia:
2022-08-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje

Uwagi: