W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041

Data uchwały:
2022-08-31

Numer uchwały:
XLIV/362/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia