W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Data uchwały:
2022-09-27

Numer uchwały:
XLVI/370/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego