Data posiedzenia:
2022-10-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy własnych i zewnętrznych.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy


Uwagi: