W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Swarzędz Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchom

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLVIII/397/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2023 r.