W sprawie:
uchwały budżetowej na 2023 r.

Data uchwały:
2022-12-20

Numer uchwały:
XLIX/402/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.