Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 1 – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kleszczewo w 2023 r.”

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 2 – „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Kleszczewo w 2023 r.”

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 3 – „Działania na rzecz na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Kleszczewo w 2023 r.”