W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Data uchwały:
2023-03-29

Numer uchwały:
LII/442/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego