Data posiedzenia:
2023-05-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2022 r.

Uwagi: