Data posiedzenia:
2023-06-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Wykonanie budżetu za rok 2022
2. Sprawy bieżące


Uwagi: