W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041

Data uchwały:
2023-06-28

Numer uchwały:
LV/467/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia