W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Data uchwały:
2023-06-28

Numer uchwały:
LV/466/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego