W sprawie:
emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad ich zbywania, na-bywania i wykupu

Data uchwały:
2023-06-28

Numer uchwały:
LV/468/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia