Data posiedzenia:
2023-08-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo i ZS Tulce za 2022 r.

Uwagi: