W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.

Data uchwały:
2011-04-27

Numer uchwały:
VII/52/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia