W sprawie:
w sprawie zmiany budżetu na 2012r.

Data uchwały:
2012-03-28

Numer uchwały:
XVII/127/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.