WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

KOMISARZA WYBORCZEGO

W POZNANIU

z dnia 23 listopada 2010 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Część I

Dane zbiorcze

Rozdział 1.

Dane ogólne

 

1.

Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego:

 

 

1)

do 226 rad gmin, z tego:

 

 

 

a)

do 195 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,

 

 

 

b)

do 27 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,

 

 

 

c)

do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu;

 

 

2)

do 31 rad powiatów;

 

 

3)

do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

2.

Wybierano łącznie 4 258 radnych, z czego:

 

 

1)

3 606 radnych rad gmin, z tego:

 

 

a)

2 925 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

 

 

b)

573 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

 

 

c)

108 radnych w miastach na prawach powiatu;

 

 

2)

613 radnych rad powiatów;

 

 

3)

39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

3.

Wybrano łącznie 4 258 radnych, z czego:

 

 

1)

3 606 radnych rad gmin, z tego:

 

 

a)

2 925 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

 

 

b)

573 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

 

 

c)

108 radnych w miastach na prawach powiatu;

 

 

2)

613 radnych rad powiatów;

 

 

3)

39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

4.

Wybory przeprowadzono w 2 139 okręgach wyborczych.

 

5.

We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

 

6.

Głosowanie przeprowadzono w 2 121 obwodach głosowania.

 

7.

Głosowania nie przeprowadzono w 96 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 114 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

 

Rozdział 2.

Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców

 

 

1.

Wybory przeprowadzono do 195 rad gmin, w których utworzono 1 885 okręgów wyborczych

 

 

2.

Wybierano 2 925 radnych spośród 9 080 kandydatów zgłoszonych na 6 346 listach kandydatów przez 1 097 komitetów wyborczych, w tym 1 022 komitety wyborcze utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców.

 

 

3.

Wybrano 2 925 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 1 276 545 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 660 113 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 659 493 osób, to jest 51,66% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 640 283, to jest 97,09% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 19 210, to jest 2,91% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 1 117 obwodach głosowania.

10.

Głosowania nie przeprowadzono w 96 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 114 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

Rozdział 3.

Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców

 

 

1.

Wybory przeprowadzono do 27 rad gmin, w których utworzono 95 okręgów wyborczych.

 

 

2.

Wybierano 573 radnych spośród 5 201 kandydatów zgłoszonych na 529 listach kandydatów przez 93 komitety wyborcze.

 

 

3.

Wybrano 573 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 753 263 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 349 333 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 348 766 osób, to jest 46,30% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 326 566, to jest 93,63% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 22 200, to jest 6,37% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 546 obwodach głosowania.

Rozdział 4.

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu

 

 

1.

Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w których utworzono 20 okręgów wyborczych.

 

 

2.

Wybierano 108 radnych spośród 1 176 kandydatów zgłoszonych na 119 listach kandydatów przez 18 komitetów wyborczych.

 

 

3.

Wybrano 108 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 632 509 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 249 487 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 248 861 osób, to jest 39,35% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 239 789, to jest 96,35% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 9 072, to jest 3,65% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 434 obwodach głosowania.

Rozdział 5.

Wybory do rad powiatów

 

 

1.

Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatów, w których utworzono 133 okręgi wyborcze.

 

 

2.

Wybierano 613 radnych spośród 5 971 kandydatów zgłoszonych na 722 listach kandydatów przez 80 komitetów wyborczych.

 

 

3.

Wybrano 613 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 2 070 432 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 1 024 799 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 023 471 osób, to jest 49,43% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 925 194, to jest 90,40% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 98 277, to jest 9,60% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 1 687 obwodach głosowania.

Rozdział 6.

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

 

1.

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utworzono 6 okręgów wyborczych.

 

 

2.

Wybierano 39 radnych spośród 540 kandydatów zgłoszonych na 63 listach kandydatów przez 14 komitetów wyborczych.

 

 

3.

Wybrano 39 radnych.

 

 

4.

Uprawnionych do głosowania było 2 702 930 osób.

 

 

5.

Karty do głosowania wydano 1 274 312 osobom.

 

 

6.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 271 549 osób, to jest 47,04% uprawnionych do głosowania.

 

 

7.

Głosów ważnych oddano 1 077 356, to jest 84,73% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

8.

Głosów nieważnych oddano 194 193, to jest 15,27% ogólnej liczby głosów oddanych.

 

 

9.

Głosowanie przeprowadzono w 2 121 obwodach głosowania.

Część II

Szczegółowe wyniki wyborów

 

Wybory do Rady Gminy Kleszczewo

Oddział 1.

Dane ogólne

 

1.

Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 15 radnych.

 

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 460.

 

3.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 454 osób, to jest 55,02% uprawnionych do głosowania.

 

Oddział 2.

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366;

 

4)

głosów ważnych oddano 358;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 18

KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO

 

–  MAĆKOWIAK Tomasz

 

–  RAJCHELT Jan Henryk

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2.

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335;

 

4)

głosów ważnych oddano 330;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 18

KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO

 

–  LESIŃSKI Henryk

 

–  WOJCIECHOWSKA Aleksandra

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3.

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292;

 

4)

głosów ważnych oddano 290;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 18

KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO

 

–  LAMMEL Tadeusz

 

b)

z listy nr 20

KWW KAZIMIERZA LESIŃSKIEGO

 

–  LESIŃSKI Kazimierz

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4.

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418;

 

4)

głosów ważnych oddano 404;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 17

KWW NASZA GMINA

 

–  BYTNIEWSKI Jarosław Grzegorz

 

b)

z listy nr 18

KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO

 

–  BOROWCZYK Marek

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5.

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120;

 

4)

głosów ważnych oddano 112;

 

5)

radnym został wybrany:

 

a)

z listy nr 18

KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO

 

–  URBANIAK Sławomir

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

6.

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329;

 

4)

głosów ważnych oddano 323;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 16

KWW "CZAS NA ZMIANY CD."

 

–  ZARADZKA Katarzyna

 

–  ŚWIĄTCZAK Krzysztof Zbigniew

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

7.

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 594;

 

4)

głosów ważnych oddano 590;

 

5)

radnymi zostali wybrani:

 

a)

z listy nr 16

KWW "CZAS NA ZMIANY CD."

 

–  DRZEWIECKI Rafał

 

–  RATAJCZAK Katarzyna

 

–  SOCHA Rafał Franciszek

 

b)

z listy nr 18

KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO

 

–  SOCHA Krzysztof

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Wybory do Rady Powiatu Poznańskiego

Wyniki wyborów w okręgach

 

1.

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty:

 

 

1)

wybory odbyły się;

 

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 000;

 

 

4)

głosów ważnych oddano 13 369;

 

 

5)

komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 

 

a)

 

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

 

 

– DURSKI Jacek Bartłomiej

 

 

– PRZYBYLSKI Leszek Marian

 

 

b)

 

lista nr 15 – KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

 

 

– HALBER Małgorzata Barbara

 

 

– LESIŃSKA Ewa

 

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

 

 

 

 

 

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Wyniki wyborów w okręgach

1.

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:

 

1)

wybory odbyły się;

 

2)

głosowanie przeprowadzono;

 

3)

liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241 233;

 

4)

głosów ważnych oddano 205 070;

 

5)

komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 

a)

 

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

 

– NIEDBAŁA Marek Leon

 

b)

 

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

 

– JANKOWIAK Wojciech

 

c)

 

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

 

– GRABKOWSKA Maria Hanna

 

– POŚLEDNIA Krystyna

 

– TREPIŃSKI Bogdan Kazimierz

 

– WOŹNIAK Marek

 

d)

 

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

 

– CZERWIŃSKI Zbigniew

 

6)

wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Komisarz Wyborczy

w Poznaniu

/-/Henryk Komisarski