W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042

Data uchwały:
2023-12-19

Numer uchwały:
LX/516/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2024 r.