W sprawie:
uchwały budżetowej na 2024 r.

Data uchwały:
2023-12-19

Numer uchwały:
LX/517/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.