Lp.

Termin komisji

Temat komisji

Mat. przygotowuje

1.

styczeń

1.      Działalność Schroniska w Skałowie – komisja wyjazdowa

2.      Sprawy bieżące

Dyrektor
Schroniska

2.

luty

1.      Zakład Komunalny: zaopatrzenie w wodę i ścieki

2.      Sprawy bieżące

Prezes Zakładu Komunalnego

3.

marzec

1.      Gospodarka odpadami

2. Sprawy bieżące

Wójt Gminy

4.

kwiecień

1.      Podsumowanie kadencji

2.      Sprawy bieżące

Wójt Gminy