Lp.

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Styczeń

Kontrola utrzymania czystości w Gminie ze szczególnym uwzględnieniem systemu gospodarki odpadami.

2.

Luty

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130.000 zł za rok 2023.

3.

Marzec

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2023 r.

4.

Kwiecień

Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, wody i ścieków. Kontrola finansowa OPS za 2023 r.

5.

Maj

 

Kontrola wykonania budżetu za 2023 r.

 

6.

Czerwiec

 

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy za 2023 r – umorzenia i zwolnienia

7.

Lipiec/Sierpień

Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo i ZS Tulce za 2023 rok z wyszczególnieniem przedszkoli przyszkolnych

8.

Wrzesień

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje.

9.

Październik

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo i zarządzeń Wójta za II półrocze 2023 r. i I półrocze 2024 r.

10.

Listopad

Kontrola finansowa OSP  za 2023 r. i Funduszy Sołeckich za 2023 r.

11.

Grudzień

Przygotowanie sprawozdania za 2024 r. i plany pracy na 2025 rok.