W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Data uchwały:
2024-02-28

Numer uchwały:
LXII/551/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego