W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki o nr ewid. 42/20 oraz 42/13 w miejscowości Śródka, obręb ewid. Śródka, gm. Kleszczewo

Data uchwały:
2024-05-16

Numer uchwały:
II/22/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.