W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2024-05-16

Numer uchwały:
II/24/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wynagrodzenia od dnia 7 maja 2024 r.