W sprawie:
ustanowienia przedstawicieli Gminy Kleszczewo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski

Data uchwały:
2024-05-16

Numer uchwały:
II/30/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia