Data posiedzenia:
2024-06-18

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za rok 2023
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: