W sprawie:
Uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2004-11-04

Numer uchwały:
XXV/120/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy w Kleszczewie

Uchwała wchodzi w życie:
2004-11-04