W sprawie:
Uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy kleszczewo

Data uchwały:
2004-11-04

Numer uchwały:
XXV/119/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
2004-11-04