W sprawie:
Obniżenia ceny 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego za rok 2005.

Data uchwały:
2004-11-24

Numer uchwały:
XXVII/124/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy w Kleszczewie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2005r.