W sprawie:
Wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2004-12-08

Numer uchwały:
XXVIII/135/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo.

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.