W sprawie:
Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2005r.


Data uchwały:
2004-12-08

Numer uchwały:
XXVIII/136/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2004-12-08