W sprawie:
Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Data uchwały:
2005-02-28

Numer uchwały:
XXXI/154/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia.