W sprawie:
Zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Data uchwały:
2005-02-28

Numer uchwały:
XXXI/156/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego