W sprawie:
Zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

Data uchwały:
2005-04-27

Numer uchwały:
XXXIII/166/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2005-04-27 i ma zastosowanie do budżetu na rok bieżący