W sprawie:
Wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kleszczewo wkładu niepieniężnego do Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu.

Data uchwały:
2005-06-29

Numer uchwały:
XXXV/174/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2005-06-29