W sprawie:
Uchwalenia statutu Ośrodk Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Data uchwały:
2005-08-05

Numer uchwały:
XXXVI/179/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego