W sprawie:
Ustalenia wysokości opłaty targowej

Data uchwały:
2005-11-22

Numer uchwały:
XXXIX/187/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego