W sprawie:
Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Data uchwały:
2006-02-27

Numer uchwały:
XLIII/210/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-04-01