W sprawie:
Zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w ramach pomocy de minimis.

Data uchwały:
2006-02-27

Numer uchwały:
XLIII/214/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.