W sprawie:
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XLIV/219/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.