W sprawie:
Rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Zbigniewa Zrałkę.

Data uchwały:
2006-03-29

Numer uchwały:
XLIV/220/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-03-29