W sprawie:
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2006-05-08

Numer uchwały:
XLV/221/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.