W sprawie:
Zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Kleszczewie i Komornikach.

Data uchwały:
2006-06-30

Numer uchwały:
XLVII/230/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-06-30