W sprawie:
Zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Data uchwały:
2006-09-27

Numer uchwały:
XLIX/241/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2006.