W sprawie:
Nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo oraz osiedlu w miejscowości Tulce.

Data uchwały:
2006-09-27

Numer uchwały:
XLIX/245/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.