KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4

dotyczący harmonogramu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych 

             i kandydatów na wójta gminy

 

Data

Godziny od - do

03.10.2006r. - 06.10.2006r.

700    -  1500

09.10.2006r.

800   -  1600

10.10.2006r.

700   -  1500

1800 -  1900

11.10.2006r.

700  -  1500

1800 -  1900

12.10.2006r.

700  -  1500

1800 -  1900

13.10.2006r.

700  -   2400

16.10.2006r.

700   -  1600

1800 -  1900

17.10.2006r.

700   -  1500

1800 -  1900

18.10.2006r.

700  -  2400

 

Termin przyjmowania list kandydatów na radnych upływa z dniem 13.10.2006r do godz. 2400.

Termin przyjmowania kandydatów na wójta upływa z dniem 18.10.2006r do godz. 2400.