KOMUNIKAT

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4

dotyczący pełnienia dyżuru w przeddzień i w dniu głosowania.

 

 

 

 

      Członkowie  Gminnej Komisji Wyborczej pełnić będą dyżur:

 

      - w dniu 11 listopada 2006r. od godz. 1500 do godz.  1700

 

      - w dniu 12 listopada 2006r od godz.  600 do godz. 2000