W sprawie:
Zatwierdzenia zestawienia przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Data uchwały:
2002-12-27

Numer uchwały:
IV/23/2002

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2002-12-27